תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 350
97%
מגדר
1599 / 1532
96%
כללי
1825 / 1743
96%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:47:05
Run 10K 10.00 Km 01:00:46
Run 20K 20.00 Km 02:03:26
Run 21.1K 21.10 Km 02:03:26
Run 28K 28.40 Km 03:07:41
Run 30K 30.00 Km 03:23:05
Run 35.5K 35.50 Km 04:05:41
Run 37.5K 37.70 Km 04:26:01
Run 42.2K 42.20 Km 05:11:04
Total Run 42.20 Km 05:11:04
הצג מפה
דירוג