תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 560
90%
מגדר
1599 / 1398
88%
כללי
1825 / 1562
86%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:44:48
Run 10K 10.00 Km 00:57:38
Run 20K 20.00 Km 01:54:08
Run 21.1K 21.10 Km 01:54:08
Run 28K 28.40 Km 02:56:39
Run 30K 30.00 Km 03:10:32
Run 35.5K 35.50 Km 03:49:13
Run 37.5K 37.70 Km 04:08:15
Run 40K 40.00 Km 04:29:48
Run 42.2K 42.20 Km 04:47:21
Total Run 42.20 Km 04:47:21
הצג מפה