תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 441
71%
מגדר
1599 / 1033
65%
כללי
1825 / 1115
62%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:45:39
Run 10K 10.00 Km 00:59:37
Run 20K 20.00 Km 01:58:58
Run 21.1K 21.10 Km 01:58:58
Run 28K 28.40 Km 02:51:13
Run 30K 30.00 Km 03:01:56
Run 35.5K 35.50 Km 03:32:08
Run 37.5K 37.70 Km 03:46:30
Run 40K 40.00 Km 04:02:53
Run 42.2K 42.20 Km 04:15:58
Total Run 42.20 Km 04:15:58
הצג מפה
דירוג

רצף זמן