תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 249
40%
מגדר
1599 / 544
35%
כללי
1825 / 565
31%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:43
Run 10K 10.00 Km 00:55:09
Run 20K 20.00 Km 01:47:06
Run 21.1K 21.10 Km 01:47:06
Run 28K 28.40 Km 02:33:29
Run 30K 30.00 Km 02:42:48
Run 35.5K 35.50 Km 03:09:06
Run 37.5K 37.70 Km 03:21:56
Run 40K 40.00 Km 03:37:12
Run 42.2K 42.20 Km 03:49:30
Total Run 42.20 Km 03:49:30
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
245 ויקטור גרוס 03:50:49
246 רועי פלג 03:50:51
247 David Pilczer 03:50:52
248 משה ניסים 03:50:55
249 נבו בנבנישתי 03:50:55
250 משה בן שימול 03:51:06
251 אלעד רן 03:51:48
252 אריאל ג׳יאן 03:51:57
253 יוסי אוסטרוביאק 03:52:00

רצף זמן