תוצאה
אישי
קטגוריה
160 / 57
36%
מגדר
1599 / 667
42%
כללי
1825 / 694
39%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:41:02
Run 10K 10.00 Km 00:52:55
Run 20K 20.00 Km 01:45:04
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:04
Run 28K 28.40 Km 02:31:00
Run 30K 30.00 Km 02:40:38
Run 35.5K 35.50 Km 03:09:26
Run 37.5K 37.70 Km 03:24:18
Run 40K 40.00 Km 03:42:02
Run 42.2K 42.20 Km 03:56:35
Total Run 42.20 Km 03:56:35
הצג מפה
דירוג

רצף זמן