תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 327
53%
מגדר
1599 / 733
46%
כללי
1825 / 766
42%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:45
Run 10K 10.00 Km 00:54:56
Run 20K 20.00 Km 01:47:54
Run 21.1K 21.10 Km 01:47:54
Run 28K 28.40 Km 02:35:49
Run 30K 30.00 Km 02:46:27
Run 35.5K 35.50 Km 03:15:13
Run 37.5K 37.70 Km 03:29:43
Run 42.2K 42.20 Km 03:59:16
Total Run 42.20 Km 03:59:16
הצג מפה
דירוג

רצף זמן