תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 350
57%
מגדר
1599 / 799
50%
כללי
1825 / 838
46%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:17
Run 10K 10.00 Km 00:53:47
Run 20K 20.00 Km 01:44:57
Run 21.1K 21.10 Km 01:44:57
Run 28K 28.40 Km 02:30:51
Run 30K 30.00 Km 02:41:41
Run 35.5K 35.50 Km 03:11:02
Run 37.5K 37.70 Km 03:26:04
Run 40K 40.00 Km 03:44:02
Run 42.2K 42.20 Km 03:57:41
Total Run 42.20 Km 03:57:41
הצג מפה
דירוג

רצף זמן