תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 169
47%
מגדר
1599 / 793
50%
כללי
1825 / 831
46%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:48
Run 10K 10.00 Km 00:55:28
Run 20K 20.00 Km 01:49:52
Run 21.1K 21.10 Km 01:49:52
Run 28K 28.40 Km 02:38:18
Run 30K 30.00 Km 02:48:31
Run 35.5K 35.50 Km 03:16:48
Run 37.5K 37.70 Km 03:31:05
Run 40K 40.00 Km 03:47:52
Run 42.2K 42.20 Km 04:01:19
Total Run 42.20 Km 04:01:19
הצג מפה
דירוג

רצף זמן