תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 114
32%
מגדר
1599 / 527
33%
כללי
1825 / 548
31%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:17
Run 10K 10.00 Km 00:54:21
Run 20K 20.00 Km 01:46:19
Run 21.1K 21.10 Km 01:46:19
Run 28K 28.40 Km 02:32:44
Run 30K 30.00 Km 02:42:25
Run 35.5K 35.50 Km 03:08:57
Run 37.5K 37.70 Km 03:22:07
Run 40K 40.00 Km 03:37:11
Run 42.2K 42.20 Km 03:49:03
Total Run 42.20 Km 03:49:03
הצג מפה