תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 275
44%
מגדר
1599 / 595
38%
כללי
1825 / 619
34%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:45:24
Run 10K 10.00 Km 00:57:01
Run 20K 20.00 Km 01:49:17
Run 21.1K 21.10 Km 01:49:17
Run 28K 28.40 Km 02:35:18
Run 30K 30.00 Km 02:44:51
Run 35.5K 35.50 Km 03:11:03
Run 37.5K 37.70 Km 03:23:59
Run 40K 40.00 Km 03:39:21
Run 42.2K 42.20 Km 03:51:44
Total Run 42.20 Km 03:51:44
הצג מפה