תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 181
29%
מגדר
1599 / 388
25%
כללי
1825 / 396
22%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:40:35
Run 10K 10.00 Km 00:52:15
Run 20K 20.00 Km 01:42:23
Run 21.1K 21.10 Km 01:42:23
Run 28K 28.40 Km 02:25:55
Run 30K 30.00 Km 02:35:25
Run 35.5K 35.50 Km 03:02:09
Run 37.5K 37.70 Km 03:15:15
Run 40K 40.00 Km 03:29:37
Run 42.2K 42.20 Km 03:41:19
Total Run 42.20 Km 03:41:19
הצג מפה