תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 238
39%
מגדר
1599 / 525
33%
כללי
1825 / 546
30%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:41:25
Run 10K 10.00 Km 00:53:05
Run 20K 20.00 Km 01:45:17
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:17
Run 28K 28.40 Km 02:31:23
Run 30K 30.00 Km 02:40:41
Run 35.5K 35.50 Km 03:07:14
Run 37.5K 37.70 Km 03:21:02
Run 40K 40.00 Km 03:36:33
Run 42.2K 42.20 Km 03:49:40
Total Run 42.20 Km 03:49:40
הצג מפה
דירוג

רצף זמן