תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 227
37%
מגדר
1599 / 498
32%
כללי
1825 / 516
29%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:39:08
Run 10K 10.00 Km 00:50:11
Run 20K 20.00 Km 01:39:49
Run 21.1K 21.10 Km 01:39:49
Run 28K 28.40 Km 02:24:07
Run 30K 30.00 Km 02:34:02
Run 35.5K 35.50 Km 03:02:24
Run 37.5K 37.70 Km 03:17:15
Run 40K 40.00 Km 03:34:35
Run 42.2K 42.20 Km 03:48:10
Total Run 42.20 Km 03:48:10
הצג מפה
דירוג

רצף זמן