תוצאה
אישי
קטגוריה
83 / 19
23%
מגדר
1599 / 560
36%
כללי
1825 / 581
32%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:40:43
Run 10K 10.00 Km 00:52:36
Run 20K 20.00 Km 01:43:57
Run 21.1K 21.10 Km 01:43:57
Run 28K 28.40 Km 02:30:03
Run 30K 30.00 Km 02:40:08
Run 35.5K 35.50 Km 03:07:31
Run 37.5K 37.70 Km 03:21:33
Run 40K 40.00 Km 03:37:47
Run 42.2K 42.20 Km 03:51:22
Total Run 42.20 Km 03:51:22
הצג מפה