תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 145
24%
מגדר
1599 / 301
19%
כללי
1825 / 305
17%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:39:42
Run 10K 10.00 Km 00:51:06
Run 20K 20.00 Km 01:39:14
Run 21.1K 21.10 Km 01:39:14
Run 28K 28.40 Km 02:22:32
Run 30K 30.00 Km 02:31:43
Run 35.5K 35.50 Km 02:57:08
Run 37.5K 37.70 Km 03:09:35
Run 40K 40.00 Km 03:24:28
Run 42.2K 42.20 Km 03:36:23
Total Run 42.20 Km 03:36:23
הצג מפה
דירוג

רצף זמן