תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 553
89%
מגדר
1599 / 1377
87%
כללי
1825 / 1534
85%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:48:15
Run 10K 10.00 Km 01:02:10
Run 20K 20.00 Km 02:04:59
Run 21.1K 21.10 Km 02:04:59
Run 28K 28.40 Km 03:02:26
Run 30K 30.00 Km 03:14:31
Run 35.5K 35.50 Km 03:50:05
Run 37.5K 37.70 Km 04:08:03
Run 40K 40.00 Km 04:28:55
Run 42.2K 42.20 Km 04:45:23
Total Run 42.20 Km 04:45:23
הצג מפה
דירוג

רצף זמן