תוצאה
אישי
קטגוריה
299 / 116
39%
מגדר
1599 / 578
37%
כללי
1825 / 600
33%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:35
Run 10K 10.00 Km 00:55:00
Run 20K 20.00 Km 01:48:51
Run 21.1K 21.10 Km 01:48:51
Run 28K 28.40 Km 02:35:38
Run 30K 30.00 Km 02:45:42
Run 35.5K 35.50 Km 03:12:21
Run 37.5K 37.70 Km 03:25:27
Run 40K 40.00 Km 03:40:23
Run 42.2K 42.20 Km 03:52:16
Total Run 42.20 Km 03:52:16
הצג מפה