תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 554
89%
מגדר
1599 / 1381
87%
כללי
1825 / 1539
85%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:45:13
Run 10K 10.00 Km 00:58:13
Run 20K 20.00 Km 01:56:07
Run 21.1K 21.10 Km 01:56:07
Run 28K 28.40 Km 02:51:13
Run 30K 30.00 Km 03:04:15
Run 35.5K 35.50 Km 03:43:09
Run 42.2K 42.20 Km 04:45:46
Total Run 42.20 Km 04:45:46
הצג מפה
דירוג

רצף זמן