תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 316
88%
מגדר
1599 / 1361
86%
כללי
1825 / 1515
84%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:48:27
Run 10K 10.00 Km 01:02:17
Run 20K 20.00 Km 02:05:12
Run 21.1K 21.10 Km 02:05:12
Run 30K 30.00 Km 03:14:39
Run 37.5K 37.70 Km 04:07:54
Run 42.2K 42.20 Km 04:44:06
Total Run 42.20 Km 04:44:06
הצג מפה
דירוג

רצף זמן