תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 320
52%
מגדר
1599 / 710
45%
כללי
1825 / 740
41%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:35:20
Run 10K 10.00 Km 00:45:44
Run 20K 20.00 Km 01:34:36
Run 21.1K 21.10 Km 01:34:36
Run 28K 28.40 Km 02:23:24
Run 30K 30.00 Km 02:33:53
Run 35.5K 35.50 Km 03:04:38
Run 37.5K 37.70 Km 03:22:39
Run 40K 40.00 Km 03:46:15
Run 42.2K 42.20 Km 03:59:11
Total Run 42.20 Km 03:59:11
הצג מפה
דירוג

רצף זמן