תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 356
57%
מגדר
1599 / 809
51%
כללי
1825 / 849
47%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:42:47
Run 10K 10.00 Km 00:55:04
Run 20K 20.00 Km 01:48:07
Run 21.1K 21.10 Km 01:48:07
Run 28K 28.40 Km 02:35:27
Run 30K 30.00 Km 02:45:44
Run 35.5K 35.50 Km 03:16:05
Run 37.5K 37.70 Km 03:30:53
Run 40K 40.00 Km 03:49:19
Run 42.2K 42.20 Km 04:03:47
Total Run 42.20 Km 04:03:47
הצג מפה