תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 18
3%
מגדר
1599 / 26
2%
כללי
1825 / 27
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:32:48
Run 10K 10.00 Km 00:42:20
Run 20K 20.00 Km 01:23:04
Run 21.1K 21.10 Km 01:23:04
Run 28K 28.40 Km 02:00:08
Run 30K 30.00 Km 02:08:02
Run 35.5K 35.50 Km 02:28:59
Run 37.5K 37.70 Km 02:39:44
Run 40K 40.00 Km 02:51:36
Run 42.2K 42.20 Km 03:01:05
Total Run 42.20 Km 03:01:05
הצג מפה