תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 9
3%
מגדר
1599 / 42
3%
כללי
1825 / 43
3%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:34:11
Run 10K 10.00 Km 00:44:07
Run 20K 20.00 Km 01:28:22
Run 21.1K 21.10 Km 01:28:22
Run 28K 28.40 Km 02:05:33
Run 30K 30.00 Km 02:13:25
Run 35.5K 35.50 Km 02:34:28
Run 37.5K 37.70 Km 02:44:41
Run 40K 40.00 Km 02:56:38
Run 42.2K 42.20 Km 03:06:08
Total Run 42.20 Km 03:06:08
הצג מפה
דירוג