תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 15
3%
מגדר
1599 / 21
2%
כללי
1825 / 22
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:33:47
Run 10K 10.00 Km 00:43:34
Run 20K 20.00 Km 01:25:39
Run 21.1K 21.10 Km 01:25:39
Run 28K 28.40 Km 02:02:16
Run 30K 30.00 Km 02:09:46
Run 35.5K 35.50 Km 02:30:21
Run 37.5K 37.70 Km 02:40:29
Run 40K 40.00 Km 02:51:47
Run 42.2K 42.20 Km 02:59:50
Total Run 42.20 Km 02:59:50
הצג מפה
תמונות