תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 8
2%
מגדר
1599 / 10
1%
כללי
1825 / 11
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:28:52
Run 10K 10.00 Km 00:37:13
Run 20K 20.00 Km 01:15:07
Run 21.1K 21.10 Km 01:15:07
Run 28K 28.40 Km 01:50:45
Run 30K 30.00 Km 01:58:23
Run 37.5K 37.70 Km 02:30:56
Run 40K 40.00 Km 02:44:36
Run 42.2K 42.20 Km 02:54:02
Total Run 42.20 Km 02:54:02
הצג מפה
דירוג

רצף זמן