תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 119
33%
מגדר
1599 / 574
36%
כללי
1825 / 596
33%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:37:42
Run 10K 10.00 Km 00:48:26
Run 20K 20.00 Km 01:36:38
Run 21.1K 21.10 Km 01:36:38
Run 28K 28.40 Km 02:21:58
Run 30K 30.00 Km 02:32:58
Run 35.5K 35.50 Km 03:04:54
Run 37.5K 37.70 Km 03:20:19
Run 40K 40.00 Km 03:38:58
Run 42.2K 42.20 Km 03:52:24
Total Run 42.20 Km 03:52:24
הצג מפה
דירוג

רצף זמן