תוצאה
אישי
קטגוריה
160 / 32
20%
מגדר
1599 / 366
23%
כללי
1825 / 374
21%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 10K 10.00 Km 00:44:41
Run 28K 28.40 Km 02:16:47
Run 30K 30.00 Km 02:31:28
Run 42.2K 42.20 Km 03:40:13
Total Run 42.20 Km 03:40:13
הצג מפה
דירוג

רצף זמן