תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 108
30%
מגדר
1599 / 508
32%
כללי
1825 / 527
29%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:38:44
Run 10K 10.00 Km 00:50:06
Run 20K 20.00 Km 01:40:52
Run 21.1K 21.10 Km 01:40:52
Run 28K 28.40 Km 02:28:10
Run 30K 30.00 Km 02:38:16
Run 35.5K 35.50 Km 03:06:36
Run 37.5K 37.70 Km 03:20:45
Run 40K 40.00 Km 03:36:55
Run 42.2K 42.20 Km 03:49:27
Total Run 42.20 Km 03:49:27
הצג מפה