תוצאה
אישי
קטגוריה
299 / 95
32%
מגדר
1599 / 478
30%
כללי
1825 / 494
28%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:40:23
Run 10K 10.00 Km 00:52:26
Run 20K 20.00 Km 01:42:34
Run 21.1K 21.10 Km 01:42:34
Run 28K 28.40 Km 02:28:19
Run 30K 30.00 Km 02:38:05
Run 35.5K 35.50 Km 03:05:27
Run 37.5K 37.70 Km 03:18:41
Run 40K 40.00 Km 03:33:49
Run 42.2K 42.20 Km 03:46:10
Total Run 42.20 Km 03:46:10
הצג מפה