תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 13
3%
מגדר
1599 / 17
2%
כללי
1825 / 18
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:32:54
Run 10K 10.00 Km 00:42:26
Run 20K 20.00 Km 01:23:10
Run 21.1K 21.10 Km 01:23:10
Run 28K 28.40 Km 01:58:52
Run 30K 30.00 Km 02:06:22
Run 35.5K 35.50 Km 02:26:37
Run 37.5K 37.70 Km 02:36:36
Run 40K 40.00 Km 02:48:12
Run 42.2K 42.20 Km 02:57:20
Total Run 42.20 Km 02:57:20
הצג מפה