תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 20
4%
מגדר
1599 / 28
2%
כללי
1825 / 29
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:32:54
Run 10K 10.00 Km 00:42:26
Run 20K 20.00 Km 01:23:10
Run 21.1K 21.10 Km 01:23:10
Run 28K 28.40 Km 01:58:56
Run 30K 30.00 Km 02:06:40
Run 35.5K 35.50 Km 02:27:54
Run 37.5K 37.70 Km 02:38:59
Run 40K 40.00 Km 02:51:48
Run 42.2K 42.20 Km 03:01:56
Total Run 42.20 Km 03:01:56
הצג מפה