פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:40:30
Run 10K 10.00 Km 00:52:14
Run 20K 20.00 Km 01:43:16
Run 21.1K 21.10 Km 01:43:16
Run 28K 28.40 Km 02:29:36
Run 30K 30.00 Km 02:39:35
Run 35.5K 35.50 Km 03:09:11
Run 37.5K 37.70 Km 03:24:55
Run 40K 40.00 Km 03:43:11
Run 42.2K 42.20 Km 03:58:24
Total Run 42.20 Km 03:58:24
הצג מפה
דירוג

רצף זמן