תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 5
2%
מגדר
1599 / 31
2%
כללי
1825 / 32
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:32:14
Run 10K 10.00 Km 00:41:29
Run 20K 20.00 Km 01:22:00
Run 21.1K 21.10 Km 01:22:00
Run 28K 28.40 Km 01:58:20
Run 30K 30.00 Km 02:06:10
Run 35.5K 35.50 Km 02:27:41
Run 37.5K 37.70 Km 02:38:29
Run 40K 40.00 Km 02:51:11
Run 42.2K 42.20 Km 03:01:39
Total Run 42.20 Km 03:01:39
הצג מפה
דירוג

רצף זמן