תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 146
24%
מגדר
1599 / 302
19%
כללי
1825 / 306
17%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 20K 20.00 Km 01:26:18
Run 21.1K 21.10 Km 01:26:18
Run 28K 28.40 Km 02:13:01
Run 30K 30.00 Km 02:22:58
Run 35.5K 35.50 Km 02:51:17
Run 40K 40.00 Km 03:22:52
Run 42.2K 42.20 Km 03:36:53
Total Run 42.20 Km 03:36:53
הצג מפה
דירוג

רצף זמן