תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 112
32%
מגדר
1599 / 522
33%
כללי
1825 / 543
30%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:41:15
Run 10K 10.00 Km 00:53:03
Run 20K 20.00 Km 01:44:37
Run 21.1K 21.10 Km 01:44:37
Run 28K 28.40 Km 02:31:07
Run 30K 30.00 Km 02:41:10
Run 35.5K 35.50 Km 03:07:50
Run 37.5K 37.70 Km 03:20:41
Run 40K 40.00 Km 03:35:41
Run 42.2K 42.20 Km 03:47:57
Total Run 42.20 Km 03:47:57
הצג מפה