תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 179
29%
מגדר
1599 / 385
25%
כללי
1825 / 393
22%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:38:34
Run 10K 10.00 Km 00:49:45
Run 20K 20.00 Km 01:37:38
Run 21.1K 21.10 Km 01:37:38
Run 28K 28.40 Km 02:20:42
Run 30K 30.00 Km 02:30:01
Run 35.5K 35.50 Km 02:56:45
Run 37.5K 37.70 Km 03:10:50
Run 40K 40.00 Km 03:27:45
Run 42.2K 42.20 Km 03:40:37
Total Run 42.20 Km 03:40:37
הצג מפה