תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 394
64%
מגדר
1599 / 891
56%
כללי
1825 / 950
53%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:47:31
Run 10K 10.00 Km 01:00:46
Run 20K 20.00 Km 01:57:19
Run 21.1K 21.10 Km 01:57:19
Run 28K 28.40 Km 02:45:47
Run 30K 30.00 Km 02:56:07
Run 35.5K 35.50 Km 03:24:02
Run 37.5K 37.70 Km 03:37:46
Run 40K 40.00 Km 03:54:24
Run 42.2K 42.20 Km 04:07:57
Total Run 42.20 Km 04:07:57
הצג מפה
דירוג

רצף זמן