תוצאה
אישי
קטגוריה
71 / 52
74%
מגדר
226 / 163
73%
כללי
1825 / 1554
86%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:50:39
Run 10K 10.00 Km 01:04:47
Run 20K 20.00 Km 02:06:35
Run 21.1K 21.10 Km 02:06:35
Run 28K 28.40 Km 03:03:39
Run 30K 30.00 Km 03:15:44
Run 35.5K 35.50 Km 03:50:04
Run 37.5K 37.70 Km 04:09:44
Run 42.2K 42.20 Km 04:46:08
Total Run 42.20 Km 04:46:08
הצג מפה