תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 596
96%
מגדר
1599 / 1481
93%
כללי
1825 / 1671
92%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:50:35
Run 10K 10.00 Km 01:05:02
Run 20K 20.00 Km 02:07:08
Run 21.1K 21.10 Km 02:07:08
Run 28K 28.40 Km 03:05:12
Run 30K 30.00 Km 03:19:43
Run 35.5K 35.50 Km 03:59:24
Run 37.5K 37.70 Km 04:22:04
Run 42.2K 42.20 Km 05:00:52
Total Run 42.20 Km 05:00:52
הצג מפה
דירוג

רצף זמן