תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 5
1%
מגדר
1599 / 5
1%
כללי
1825 / 5
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:23:19
Run 10K 10.00 Km 00:30:17
Run 20K 20.00 Km 01:00:40
Run 21.1K 21.10 Km 01:00:40
Run 28K 28.40 Km 01:27:35
Run 30K 30.00 Km 01:33:22
Run 35.5K 35.50 Km 01:52:52
Run 37.5K 37.70 Km 02:06:03
Run 40K 40.00 Km 02:19:23
Run 42.2K 42.20 Km 02:29:19
Total Run 42.20 Km 02:29:19
הצג מפה
דירוג

רצף זמן