תוצאה
קטגוריה
493 / 43
9%
מגדר
1569 / 56
4%
כללי
1862 / 56
4%
1
2
3
4
5
6
7
8
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
5K 5.00 Km 00:20:12
10K 10.00 Km 00:40:47
15K 15.00 Km 01:01:11
20K 20.00 Km 01:21:35
21.1K 21.10 Km 01:25:58
25K 25.00 Km 01:41:28
30K 30.00 Km 02:01:54
35K 35.00 Km 02:22:49
40K 40.00 Km 02:43:49
42.2K 42.20 Km 02:53:03
Total Run 42.20 Km 02:53:03
הצג מפה
דירוג

רצף זמן


RunnerScanner