פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:06:03
Run 2K 2.00 Km 00:11:46
Total Run 2.00 Km 00:11:46
דירוג