פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:57
Run 2K 2.00 Km 00:10:41
Total Run 2.00 Km 00:10:41
דירוג

רצף זמן