פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:05:15
Run 2K 2.00 Km 00:10:33
Total Run 2.00 Km 00:10:33
דירוג

רצף זמן