פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:54
Run 2K 2.00 Km 00:10:05
Total Run 2.00 Km 00:10:05
דירוג

רצף זמן