פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:24
Run 2K 2.00 Km 00:09:17
Total Run 2.00 Km 00:09:17
דירוג

רצף זמן