פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:31
Run 2K 2.00 Km 00:09:04
Total Run 2.00 Km 00:09:04
דירוג
מיקום שם זמן
11 דן מגידס 00:08:50
12 אלעד פלד 00:08:50
13 נועם כהן 00:08:55
14 אליה ששי 00:08:58
15 יובל הוכשטטר 00:09:04
16 עוז צ'רנוברוב 00:09:04
17 אוהד צעדה 00:09:17
18 אודי בר טל 00:09:17
19 שחר כהן 00:09:20

רצף זמן