פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:13
Run 2K 2.00 Km 00:08:50
Total Run 2.00 Km 00:08:50