תוצאה
קטגוריה
40 / 11
28%
מגדר
89 / 22
25%
כללי
138 / 24
18%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:26
Run 2K 2.00 Km 00:08:50
Total Run 2.00 Km 00:08:50