פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1K 1.00 Km 00:04:15
Run 2K 2.00 Km 00:08:28
Total Run 2.00 Km 00:08:28